Environment

docker environment ใน docker ว่าใช้ยังไง คืออะไร ไปถึง arguments ใน Dockerfile

Environment

คือ ตัวแปร หรือว่าค่า ที่จะเป็นเเวดล้อมของโปรแกรมที่เรารัน อาจจะเป็นที่อยู่ฐานข้อมูล ที่เราไม่ควรจะเขียนลงโค้ดตรง ๆ เราเลยควรแยกตัวแปรเหล่านั้นออกมา เหมือนกับไฟล์ .env ซึ่งในการที่จะกำหนดมัน ก็สามารถทำได้หลายแบบ เช่น

  1. เขียนลงคำสั่ง CLI ที่จะใช้รัน Container

  2. เขียนลงไฟล์ Dockerfile

  3. เขียนไฟล์ .env เเล้วโหลดเข้าไปตอนรัน container

Environment with CLI

เราสามารถเขียนตัวแปร Environment ของเราลงคำสั่ง docker run ตรง ๆ ได้เลย ด้วย -e

docker run -e DB_HOST=127.0.0.1 -e DB_USERNAME=root alpine

ด้วย -e เราสามารถกำหนดตัวแปร Environment ของเราลงใน Container ที่เรากำลังจะรันได้เลย เเต่ว่าการทำแบบนี้อาจจะยุ่งยากหากว่าตัวแปรของเรามีจำนวนมาก ๆ เนื่องจากจะทำให้คำสั่งยาว เราจึงควรเขียนลงบน Dockerfile

Environment with Dockerfile

เราสามารถเขียนตัวแปรลง Dockerfile ของเราได้เลย ด้วย ENV

FROM alpine

ENV DB_HOST=127.0.0.1
ENV DB_USERNAME=root
ENV DB_PASSWORD=12345678

แบบนี้เราจะสามารถจัดการตัวแปรที่มีจำนวนมาก ๆ ได้ง่ายกว่า

Environment files

เราสามารถเขียนไฟล์ .env เเยกกัน เเล้วโหลดเข้ามาใน container ตอนที่เรารันคำสั่ง run container ได้ ด้วยคำสั่ง --env-file

docker run --env-file ./.env node:17-alpine3.12

ด้วย --env-file เราสามารถเขียนไฟล์ .env เเยกออกไปได้ โดยต้องใส่ที่อยู่ของไฟล์ .env โดยไฟล์จะมีหน้าตาดังนี้

DB_HOST=127.0.0.1
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=12345678

Argument

Argument จะเป็นตัวแปรที่เอาไว้ใช้ในขั้นตอน build image ขึ้นมา อย่างเช่น กำหนดเวอร์ชั่น Image ที่เราจะ build ทำให้เวลาเราเขียน Dockerfile เราสามารถเว้นไว้เพื่อให้เวลา Build เราสามารถกำหนดตัวแปรลงไปได้

การกำหนดตัวแปร Argument เราสามารถเขียนลงใน Dockerfile ได้ด้วยคำสั่ง ARG ดังนี้

ARG NODE_VERSION=16

FROM node:${NODE_VERSION}

การเขียน ${VAR} จะเป็นการเรียกใช้ตัวแปร Argument ที่เรากำหนดไว้

การใส่ ARG จะเป็นค่า Default ของตัวแปรนั้น ซึ่งเวลารันเราสามารถกำหนดค่าของตัวแปรนั้นได้ ดังนี้

docker build . --build-arg NODE_VERSION=17-alpine3.12

การใช้ --build-arg จะเป็นการกำหนด Argument ลงในการ build Image ของเรา

ความเเตกต่างของ Environment เเละ Argument คือ Environment จะเป็นตัวแปรที่ใช้ระหว่างการรัน Container เเต่ Argument จะเป็นตัวแปรที่ใช้ในขั้นตอนการ build container เพราะฉะนั้นการใช้งานจะใช้คนละกรณีกัน

Last updated